Home

Technologie & Toepassing is een nieuw examenvak voor de nieuwe leerweg in het vmbo-gtl. Op dit moment is het vak nog in de pilotfase. Dat betekent dat alleen de scholen die meedoen aan de pilot het vak als officieel examenvak mogen geven. Alle andere scholen geven het vak extra-curriculair. Op de website van SLO is meer informatie te vinden over het examenprogramma, het PTA en de samenwerking met het MBO.